Bilder från fisket   -   Bilder från boendet   -   Bilder från området   -   Gästbok   -   Login
 

www.brafiske.se, Karta över Byvattet, 642px bred, 717px hög, 200Kbyte stor

Vi rekommenderar att du använder en mer detaljerad karta när du väl är på plats i skogen.
Denna karta har i praktiken för dålig upplösning för att var bra underlag för orientering.


Vägbeskrivning - från väg E45, Strömsund
På väg E45 2km söder om Strömsund, sväng av till väg 339 mot Bredkälen
Följ den vägen 6km och sväng där av höger mot mot Svaningen och Hillsand
Följ den vägen drygt 5 mil till Linjeviken (du ska förbi Hillsand, men inte nå Svaningen).
Sväng där av vänster/väster på skogsbilväg mot Hemvattnet och Brännan där boendet finns.

Om du bor hos Svaninge Herrgård som ligger strax norr om området så är det följa
vägen söderut mot Hillsand/Strömsund och du når området efter ca 15 km. se karta nedan


www.brafiske.se, Karta över Svaningen - Byvattnet, 626x642px, 92kbyte

  © JJS Jämtland Jakt- & Sportfiskeområde i Svaningen AB